Regulamin szkoleń/degustacji K8K.pl

Regulamin szkoleń i degustacji K8K.pl

1. W szkoleniach i degustacjach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu/degustacji jest zapłata ceny kursu zgodnie z wybraną opcją.

3. W przypadku braku zgłoszeń minimalnej liczby uczestników, rezerwujemy sobie prawo do odwołania szkolenia/degustacji lub zmiany terminu. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę terminu szkolenia/degustacji opłata za szkolenie jest zwracana.

4. W przypadku zakupu i rezygnacji ze szkolenia/degustacji przez Uczestnika:

- na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia/degustacji: cała opłata zostaje zwrócona Uczestnikowi

- na 14 – 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia/degustacji: potrąceniu ulega 50% ceny szkolenia

- na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia/degustacji: potrąceniu ulega 100% ceny szkolenia

5. Kupon upominkowy ma określoną kwotę i termin ważności. Kupon może zostać zrealizowany po tym terminie za dopłatą wynoszącą 30% ceny szkolenia.

6. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres: kontakt@k8k.pl).

7. Dane sprzedawcy działającego pod marką K8K.pl są następujące: KMC GLOBAL SOLUTIONS, ul. Fałata 13/9, 30-118 Kraków, NIP: 7361508108, Regon: 120296803.

8. Dostawa próbek odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej. Odbiór próbek jest możliwy wyłącznie po uprzednim przedstawieniu przez odbiorcę dokumentu tożsamości zaświadczającego o pełnoletności Odbiorcy.